ЗА НАС

ДОБРЕ ДОШЛИ

в  Евангелска Петдесятна Църква - гр. Сливен! Ако досега не сте посещавали събиранията ни и имате желание, можете да видите локацията на църквата тук, както и да проверите реда на седмичните богослужения тук или просто вижте страница с ресурси където може да четете, слушате и гледате каченото съдържание.

 

Welcome image Family Photo

ЗА ПАСТИРСКОТ​О СЕМЕЙСТВО

Настоящият пастир на ЕПЦ – Сливен е Боян Тодоров Митев.

Роден на 11.12.1964 г. в гр. Сливен. Още като дете започва да посещава църквата, воден от своята майка. Завършва средното си образование в родния си град. През 1991 година е един от първите студенти на ВЕБИ. Богословска диплома получава през 2001г., като бакалавър по Богословие. През 2006 година завършва магистратура /семестриално/ - „Пастирско консултиране“. В местната църква служи според талантите и възможностите си. През 1991 година става член на Духовния съвет в ЕПЦ-Сливен. Ръкоположен е за дякон, по-късно и за презвитер. Служи като младежки ръководител от 1998 година в продължение на 12 години. През 2009 година получава призив да напусне светската си работа и да се отдаде в служение на Господа. От 1 януари 2011г., след пенсионирането на п-р Атанас Вълканов, е избран да поеме ръководството на ЕПЦ-Сливен заедно със своята съпруга Галина Митева. Две години по-късно е ръкоположен за пастир.


КОИ СМЕ НИЕ

Ние сме местна църква или по-точно общество от християни, които вярваме в единствения истинен, жив и единен Бог, Който е вечен, суверенен и изявяващ Себе Си в три лица - Отец, Син и Святи Дух. Ние признаваме Библията като Божие Слово и я приемаме като абсолютен авторитет за нашата вяра и поведение. Затова в нашите богослужения поставяме особен акцент върху изучаването на Свещеното Писание, като нашият стремеж е да го прилагаме в ежедневието си. Ние сме опитали Божията спасителна, изцеляваща, възстановяваща и освобождаваща благодат. Затова се стремим да споделяме своето свидетелство с колкото може повече хора. Желанието ни е да работим усърдно за достигането на благата вест за спасението чрез Исус Христос до всички наши сънародници. Ние вярваме, че Бог е любов и че ще бъдем разпознати като Христови ученици по любовта помежду ни. Затова издигаме християнските взаимоотношения като основен приоритет. Ние сме различни, но не желаем различията да ни разделят. Имаме слабости, но не желаем слабостите ни да ни отчуждават. Стараем се да се приемаме така, както и Христос ни е приел. Желаем всеки да се чувства добре дошъл и оценен в нашето събрание.


В КАКВО ВЯРВАМЕ

Ние Вярваме

 • че има Бог, че Той е нашият Творец, а ние - хората, сме венецът на Неговото творение.
 • че Бог е любов Той ни обича и ни е създал, за да общува с нас. Затова в душата на всеки човек има една празнота, която не може да бъде запълнена по никакъв друг начин освен чрез общение с Твореца.
 • че всички хора сме грешни и че общението между човек и Бог е възпрепятствано от греховете, които ние вършим. Поради тази причина Бог изпрати Исус Христос - второто Лице на светата Троица - да се роди и да живее на тази земя, и накрая да умре със заместническа изкупителна смърт, понасяйки наказанието за греховете на всеки човек.
 • че единственият начин общението ни с Бога да бъде възстановено е чрез покаяние за извършените от нас грехове и спасителна вяра в Исус Христос, Който на кръста понесе наказанието, което ние заслужаваме.
 • че възстановените ни взаимоотношения с Бога чрез вяра в Исус Христос придават нов смисъл на нашия живот. Сега ние обичаме Бога и изявяваме тази любов чрез любовта си към ближните. Ние служим на Бога, като служим на нуждаещите се хора около нас.
 • че, когато се проваляме, Бог ни дава втори шанс; когато сме наранени и съкрушени, Той е готов да ни изцели и възстанови; когато сме разочаровани, Той ни дава надежда;
 • че във всички положения, в които може да изпаднем, Неговата благодат е винаги над нас и е напълно достатъчна.
 • че всеки един от нас е изключително важен и значим в очите на Бога;
 • че Неговата най-голяма цел е животът ни на земята да бъде пълноценен, осмислен и цялостно благословен, а след смъртта си да бъдем завинаги в присъствието Му на небето.

 

Доктринална Позиция На Съюза На Евангелските Петдесятни Църкви

 •  БОГОВДЪХНОВЕНОСТТА НА ПИСАНИЯТА
  Ние вярваме, че Свещеното Писание на Стария и Новия Завет е вдъхновено от Бога и представлява Божието откровение за човека - непогрешимото и авторитетно правило на вяра и поведение. Божественото вдъхновение се отнася еднакво и пълно за всички части на оригиналните текстове и гарантира тяхната достоверност (2 Тимотей 3:15-17; 2 Петрово 1:21; Галатяни 1:8-9; 1 Солунци 2:13).
 •  ВЕЧНИЯТ БОГ

Ние вярваме в единствения истинен, жив и единен Бог, Който е вечен, суверенен, изявяващ Себе Си в три лица - Отец, Син и Святи Дух (Матей 3:16-17; 28:19; Исая 43:10-11).

а) Бог Отец

Ние вярваме в Бог Отец, първото Лице на триединния Бог, Който съществува вечно и е Създател на небето и земята, Който даде Закона, на Когото всичко е подчинено, за да бъде Той все и во все (Второзаконие 6:4; 1 Коринтяни 15:28).

б) Господ Исус Христос

Ние вярваме в Господ Исус Христос, второто Лице на триединния Бог, Който бе и е вечният Син на Бога, Който бе въплътен чрез Святия Дух и бе роден от девицата Мария.

Ние вярваме в Неговия безгрешен живот, чудотворно служение, заместническа изкупителна смърт, телесно възкресение, триумфално възнесение и непрестанно ходатайство (Исая 7:14; Евреи 7:25-26; Йоан 1:1, 14; 1 Петрово 2:22; Деяния 1:9; 2:22; 10:38; 1 Коринтяни 15:4; 2 Коринтяни 5:21).

в) Святият Дух

Ние вярваме в Святия Дух, третото Лице на триединния Бог, Който изхожда от Отец и Сина, Който е вездесъщ и активен в работата Си за изобличаване и новораждане на грешника и освещаване на вярващия чрез истината (Йоан 15:26; 16:8-11; 1 Петрово 1:2; Римляни 8:14-16).

 •  ГРЕХОПАДЕНИЕТО НА ЧОВЕКА

Ние вярваме, че човекът беше създаден добър и праведен. Неговият волен грях причини загубата на общението с Бога, откъдето произтича не само физическата смърт, но и духовната, която е отделяне от Бога (Битие 1:26-27; 2:17; 3:6; Римляни 5:12-19).

 • СПАСЕНИЕТО НА ЧОВЕКА

Ние вярваме в спасението чрез вяра в Исус Христос, Който умря за нашите грехове, беше погребан и възкръсна от мъртвите на третия ден. Чрез Неговата изкупителна жертва и кръвта, пролята на кръста, беше осигурено спасение за цялото човечество. Новорождението е лична опитност и представлява моментно и завършено действие на Святия Дух, при което покаялият се грешник бива спасен - оправдан и осиновен в семейството на Бога, като става ново създание в Исус Христос и наследник на вечния живот (Йоан 3:3; Римляни 10:8-15; Тит 2:11; 3:4-7; 1 Йоаново 5:1).

 •  БОЖЕСТВЕНОТО ИЗЦЕЛЕНИЕ

Ние вярваме, че освобождението от болестите е осигурено в изкуплението и е привилегия на всички вярващи (Исая 53:4-5; Матей 8:16-17; Яков 5:14-16).

 •  ЦЪРКВАТА И НЕЙНАТА МИСИЯ

Ние вярваме, че църквата е тяло Христово, обиталище на Бога чрез Святия Дух, свидетел за присъствието на Божието царство в този свят и включва всички новородени хора по света (Ефесяни 1:22-23; 2:22; Римляни 14:17-18; 1 Коринтяни 4:20).

Ние вярваме, че мисията на църквата е: да проповядва благата вест за спасение на цялото човечество; да изгражда и обучава вярващи за духовно служение; да прославя Бога в поклонение; да показва християнско състрадание към всички страдащи (Матей 28:19-20; 10:42; Ефесяни 4:11-13).

 • ЦЪРКОВНИТЕ ТАЙНСТВА

Ние вярваме, че кръщението във вода чрез потапяне се отнася за всички, които са се покаяли и са повярвали. По този начин те свидетелстват, че са умрели с Христос и са възкръснали с Него за нов живот (Матей 28:19; Деяния 10:47-48; Римляни 6:4).

Ние вярваме, че Господната вечеря е възпоменание на страданията и смъртта на нашия Господ Исус Христос и трябва да се приема от всички вярващи до Господното завръщане (Лука 22:14-20; 1 Коринтяни 11:23-34).

 •  ОСВЕЩЕНИЕТО 

Ние вярваме, че освещението е акт на отделяне от всичко зло и посвещаване на Бога. То е едновременно моментно и прогресивно. Изработва се в живота на вярващия в резултат на действието на Христовата кръв и на възкресенския живот чрез личността на Святия Дух. Той привлича вниманието на вярващия към Исус Христос, учи го чрез Словото и изработва Христовия характер в него (Римляни 6:1-11; 8:1-2, 13; 12:1-2; Галатяни 2:20; Евреи 10:10, 14).

 • КРЪЩЕНИЕТО В СВЯТИЯ ДУХ

Ние вярваме, че кръщението в Святия Дух е изпълване на вярващия със сила за живот и служене на Христос. Тази опитност е отделна и следваща новорождението, приема се чрез вяра и се съпровожда с говорене на незнайни езици като първоначален видим белег, според дадената от Духа способност (Лука 24:49; Деяния 1:8; 2:1-4; 8:15-19; 11:14-17; 19:1-7).

 •  ДУХОВНИТЕ ДАРБИ

Ние вярваме в продължаващото действие на свръхестествените дарби на Святия Дух (1 Коринтяни 12) и на дарбите на служение (Ефесяни 4:11-13; Римляни 12:6-8; 1 Петрово 4:10-11) за назидание и разрастване на църквата.

 • ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Ние вярваме в предстоящото лично завръщане на нашия Господ Исус Христос преди Хилядогодишното царство, за да събере при Себе Си всички, които са Негови. Като имаме тази блажена надежда и усърдно очакване, ние очистваме себе си, както е чист Той, за да бъдем готови да Го посрещнем, когато дойде (Йоан 14:1-3; Тит 2:13; 1 Солунци 4:15-17; 1 Йоаново 3:2-3; Откровение 20:1-6).

Ние вярвамев телесното възкресение на цялото човечество, във вечното и осъзнато блаженство на всички, които истински вярват в нашия Господ Исус Христос, и във вечното, и осъзнато наказание на тези, чиито имена не са записани в Книгата на живота (Йоан 5:28-29; 1 Коринтяни 15:22-24; Откровение 20:10-15).