В началото бе Словото; и Словото
беше у Бога; и Словото бе Бог.
Йоана 1:1

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА
ЦЪРКВА-СЛИВЕН

повече за нас

В КАКВО ВЯРВАМЕ

НИЕ ВЯРВАМЕ че има Бог, че Той е нашият Творец, а ние - хората, сме венецът на Неговото творение. че Бог е любов Той ни обича и ни е създал, за да общува с нас. Затова в душата на всеки човек има една...

ВИЖ ПОВЕЧЕ

КОИ СМЕ НИЕ

Ние сме местна църква или по-точно общество от християни, които вярваме в единствения истинен, жив и единен Бог, Който е вечен, суверенен и изявяващ Себе Си в три лица - Отец, Син и Святи Дух.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

ДОБРЕ ДОШЛИ

в сайта на Евангелска Петдесятна Църква - гр. Сливен! Ако досега не сте посещавали събиранията ни и имате желание, можете да видите локацията на църквата...

ВИЖ ПОВЕЧЕ
  • Богослуженията на Илия Миланов няма да се провеждат през летния период


  • Празнични Богослужения


  • Евангелизаторска служба (24.03)


    На 24.03.2018г. (събота) няма да се проведе Евангелизаторска служба.

виж всички