Прожекция на филма - ЖИВОТ СЛЕД СМЪРТТА - 01.02.2014

 

Живот след смъртта


 

Истински истории на хора, които са виждали Рая и Ада.

Най-важното решение, което трябва да вземете през живота си е: Къде ще прекарате Вечността?

В това DVD Пат Робъртсън Ви води в изучаване на Библейската истина относно Вечността.

Ще се срещнете с хора, които са преживели смърт и са посетили Ада и Рая.

Това завладяващо DVD:

Ще изгради Вашата вяра като станете свидетел, как думите на Библията оживяват пред Вас.

Ще Ви подготви да посрещнете Вечността с по-голяма вяра.

Ще бъде мощен инструмент, с който да разкажете за Вечността на Вашите близки.

Ще познаете, без съмнение, че посланието на Библията е истина. Раят и Адът са реални места, към които пътува Човечеството.

Живот след смъртта - не посрещайте бъдещето си без този филм!

 

 

За повече информация: Фондация Инфинити