• 1 Притчи 3:5-6
  Уповай на Господа от все сърце и не се облагяй на своя разум. Във вскичките си пътища прузнавай Него и Той ще оправи пътеките ти.
 • 2 Йоана 1:1
  В началото беше Словото и Словото бе Бог.
 • 3 Псалом 100:1
  Възкликнете на Господа всички земи...
 • 4 Йоан 3:16
  Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един който вярва в Него, но да има вечен живот.

КОИ СМЕ НИЕ

Ние сме местна църква или по-точно общество от християни, които вярваме в единствения истинен, жив и единен Бог, Който е вечен, суверенен и изявяващ Себе Си в три лица - Отец, Син и Святи Дух.

още

ДОБРЕ ДОШЛИ

ДОБРЕ ДОШЛИ в сайта на Евангелска Петдесятна Църква - гр. Сливен! Ако досега не сте посещавали събиранията ни и имате желание, можете да видите локацията на църквата...

още